O projekte Kto chýba

Základná škola Laborecká 66 je zapojená v školskom roku 2020/2021 do projektu

Škola inkluzionistov

Škola inkluzionistov je projekt Nadácie pre deti Slovenska, ktorý realizuje v rámci programu na podporu inkluzívneho vzdelávania Kto chýba? Jeho cieľom je podpora a rozvoj práce na školách s rozmanitosťou žiakov bez ohľadu na ich fyzické, intelektuálne, emocionálne, sociálne, jazykové alebo iné znevýhodnenie. Zameraný je na rozvoj a podporu inkluzívneho vzdelávania na prvom a druhom stupni základných škôl. 

Projekt zahŕňa

  • ročný intenzívny vzdelávací program
  • regionálnych konzultantov na podporu vás a vašej školy na ceste k inklúzii
  • spoluprácu so skúseným odborným tímom počas celej doby trvania programu
  • sieťovanie podobne zmýšľajúcich kolegov z celého Slovenska
  • možnosť získať podporu až do výšky 1 000 € na vzdelávacie aktivity vo vašej škole

Program je určený pre

  • pre učiteľky, učiteľov a špeciálnych pedagógov základných škôl I. aj II. stupňa
  • pre riaditeľky a riaditeľov základných škôl
  • pre asistentky a asistentov učiteľov základných škôl I. aj II. stupňa

Čo je inklúzia?

Inklúzia je vlastne odpoveďou na to, ako tu spolu máme žiť. Nenásilne, udržateľne, demokraticky, nielen ako Slováci, ale ako globálni občania rešpektujúc rozmanitosť iných aj svoju vlastnú. Prečo je to dôležité? Pretože je to uzavretý kruh – ak sa s takýmito hodnotami rozhodneme rozvíjať školy a škôlky, inklúzia sa k nám vráti v podobe vzdelaných, empatických detí, v ktorých sa bude zrkadliť už ako presvedčenie, hodnota. Nech inakosť iných obohatí našu vlastnú.

Comments are closed.