Spolupráca v triede 4.A

01.03.2021

Vzťahy v triede sú neodmysliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Žiaci trávia spolu v triede veľmi veľa času a preto je dôležité, aby spolu dobre vychádzali. Nielen medzi sebou, ale aj s pedagógmi, s ktorými sú v kontakte skoro každý deň. Niekedy sa však môže stať, že sa vzťahy so spolužiakmi v triede naštrbia, to môže prerásť až do triednych konfliktov. Preto som si pre žiakov štvrtého ročníka pripravila preventívne aktivity, ktoré boli zamerané na problematiku komunikácie, počúvania a nedorozumeniach v triede.

Aktivity som realizovala nasledovne:

Prvá aktivita: Slová na kartičkách

Druhá aktivita: Opíš predmet, situáciu, pocity

Tretia aktivita: Tvorenie príbehu podľa obrázka

Štvrtá aktivita: Ruky

Cieľom týchto aktivít bolo otvorenie problémov, poukázanie na jedinečnosť, ale aj spoluprácu v triede.

Mgr. Júlia Karbulová
školská špeciálna pedagogička

Comments are closed.