Edukácia v ŠKD prostredníctvom hry

Neverbálna komunikácia – pantomíma

Dňa 17.02.2021 si žiaci ŠKD, tretieho ročníka v spolupráci so školskou špeciálnou pedagogičkou, ukázali neverbálny spôsob komunikácie bez použitia slov. Pantomímou sa dá vyjadriť prakticky čokoľvek. Môžu sa používať citoslovcia a zvuky. Zakladateľom modernej pantomímy bol mim a herec Marcel Marceau. Ďalším známym majstrom je aj Mr. Bean.

Čo sme robili?  

Na začiatku som žiakom vysvetlila, základy pantomímy. Po úvodných usmerneniach, som si vybrala troch kapitánov, ktorí si do svojho tímu vyberali spoluhráčov. Vytvorili sme 3 tímy po 2 hráčov. Na začiatku som kapitánom rozdala kartičky s textom, ich úlohou bolo sa s textom zoznámiť a pripraviť si scénku. Po príprave nasledovalo predstavenie. Každá skupinka mala rovnaký text, kapitán čítal text a druhý spoluhráč prostredníctvom pantomímy text prednášal. V závere sme sa všetci spojili a výsledok stál zato. S pomocou tejto aktivity sme rozvíjali pozitívne vzťahy v školskom klube, komunikáciu a tvorivosť. Žiaci boli empatickí, aktívni a vzájomne spolu spolupracovali.

Bola to zábava! 😊

Mgr. Júlia Karbulová
školská špeciálna pedagogička

Comments are closed.