Inklúzia nie je ilúzia

23.09.2020

Naša škola je od septembra 2020 zapojená do projektu Škola inkluzionistov. Škola inkluzionistov je projekt Nadácie pre deti Slovenska, ktorý realizuje v rámci programu na podporu inkluzívneho vzdelávania Kto chýba? Jeho cieľom je podpora a rozvoj práce na školách s rozmanitosťou žiakov bez ohľadu na ich fyzické, intelektuálne, emocionálne, sociálne, jazykové alebo iné znevýhodnenie. Tento projekt je zameraný na rozvoj a podporu inkluzívneho vzdelávania na prvom a druhom stupni základných škôl. V rámci tohto projektu absolvujeme rôzne školenia. A tým prvým bolo naše spoločné stretnutie konzultantky pre východné Slovensko, Zuzanu Révészovú s inkluzívnym tímom, zoznámenie, informácie o projekte, nastavenie krokov ďalšej spolupráce.

90 minútový workshop „Inklúzia nie je ilúzia“ pre všetkých pedagógov. V rámci workshopu, ktorý bol vedený interaktívnym spôsobom sme sa venovali rozdielom medzi integráciou a inklúziou. Účastníci získali informácie o projekte Škola inkluzionistov, v rámci ktorého sa workshop konal a informácie o dianí v oblasti inkluzívneho vzdelávania na Slovensku.

Naplánovali sme si celý metodický deň, v rámci ktorého by sme sa venovali vzdelávaniu žiakov zo SZP-príčinám ich vzdelávacích problémov a možnostiam riešenia, žiaľ naše plány pokazila pandemická situácia a kritická infraštruktúra, ktorá nám pretrváva už od novembra.

Mgr. Júlia Karbulová

školská špeciálna pedagogička a účastníčka projektu Škola inkluzionistov 2020/2021

Comments are closed.