Znečistený Laborec

„Krajina je obraz ľudí, ktorí ju obývajú.“
Václav Cílek

Žiaci piateho a siedmeho ročníka nielen myslia environmentálne, ale aj robia činy. Vyhrnuli si rukávy, nasadili rukavice a poďme!

Zbierali, ba až  lovili odpadky z rieky Laborec, ktorá po zime ukázala nemilé prekvapenie. Žiaci vedia, že chybu netreba hľadaj v  našej rieke, ale v nás ľuďoch. Našli rôzne odpadky no najmä plasty, plasty, a znova plasty.

A čo naše sídlisko? Pozreli  sme sa na jeho veľmi škaredé zákutia, ktoré vyzerali ako smetisko. A práve to smetisko, naše deti pratali a našli  rôzne odpadky staré televízory, baterky, fľaše a veľa iných predmetov, ktoré patria do špeciálnych košov.

Odpad je vedľajší produkt existencie ľudskej civilizácie a jeho objem vzrastá tým, akým sme „civilizovanejší“.

(Martin Hobrland)

Comments are closed.