Aktivita Bylinková špirála

Naše žiačky sipripravili projekty, ktorými oboznámili svojich spolužiakov, kedy je vhodný časna zber rôznych byliniek. Upravili našu bylinkovú špirálu pozbieralia nasušili – mätu, levanduľu, rozmarín, oregano ale aj rôzne iné. Nakoniecv chladnom období dobre padla aj ochutnávku bylinkových čajov v rámcistretnutia kolégia Zelenej školy – Zelená sila.

Comments are closed.