Aktivita Skleník

Žiaci8.A v rámci hodín Technickej výchovy spolu s pani uč. Laudovoua pánom uč. Kunášom v jeseni vyzbierali našu úrodu – obrovské dyne,ktoré sme použili na každoročnú výstavku – Plody jesene. Samozrejme sme sipochutnali aj na našich paradajkách, ktoré sme mali v našom skleníku do novembra.

Comments are closed.