Aktivita č.2 Zdravý životný štýl

Najdôležitejšia vec v našom živote – zdravie. Deťom musíme stále pripomínať, aby sa o svoje zdravie starali a hlavne ukazovať, akým spôsobom.
A práve spôsob, ako sa stravovať, význam pohybu i to, ako predchádzať chorobám bolo náplňou besedy s premietaním prezentácie, ktorú si pre žiakov 1. až 4. ročníkov pripravila
p. Lobová, pracovníčka RÚNZ. Po prezentácii a prednáške sa dozvedeli odpovede na otázky súvisiace s danou témou.

Comments are closed.