Aktivita č.7 Zber papiera

V prvom polroku školského roka 2016/2017 sa naši žiaci zapojili do zberu papiera. Tí najšikovnejší boli odmenení vecnými cenami.

Comments are closed.