Aktivita č.15 Ako vnímam prírodu.

Láska a vzťah k prírode sa musí pestovať už od útleho veku. Najprv žiaci musia mať vedomosti o rastlinách a zvieratách, ich živote a rôznych spôsoboch ich ochrany. Okrem toho, že prírodu spoznávame priamo pri vychádzkach, učíme sa o nej aj premietaním dokumentov, alebo prostredníctvom obrázkov na ITK tabuli. Jednou z takýchto aktivít sú aj projekty, ktoré žiaci vytvárajú po prebratí daného učiva. Každý žiak svoj projekt predstavil ostatným a sprístupnil ho tým, že o ňom porozprával a vyjadril svoj postoj k ochrane prírody.

Comments are closed.