Aktivita č.11 Projekty 5.A – Deň vody

Žiaci piateho ročníka pod vedením pani učiteľky Laudovej si pri príležitosti Dňa vody pripravili rôzne projekty zamerané na kolobeh vody, starostlivosť o vodné plochy, význam vody a vodné živočíchy. Aj týmto spôsobom upevňujeme v žiakoch myšlienku starostlivosti o prírodu.

Comments are closed.