Aktivita č.11 Vytvárame vzťah k prírode

Vytváranie vzťahu k prírode je v dnešnej dobe jednou z najdôležitejších priorít, ktorá je  veľmi dôležitá pre ďalšie prežitie v dnešnom pretechnizovanom svete. Všetci dobre vieme, že príroda je ohrozená znečisťovaním, nešetrným správaním sa k nej zo strany ľudí i to, že situácia sa čím ďalej, tým viac zhoršuje. A je preto nanajvýš dôležité, aby sa nasledujúca generácia spamätala a začala sa správať k prírode ľudskejšie a zachránila, čo sa ešte dá. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa snažíme rôznymi spôsobmi viesť žiakov, aby si vytvárali lepší vzťah k prírode, chránili ju a učili to aj svojich rovesníkov.

Comments are closed.