Aktivita č.10 Zdravá výživa – rovesnícke vzdelávanie

Netradičná hodina biológie u siedmakov, aj takto naši žiaci rozoberajú problémy „zdravej výživy“. Bulímia, anorexia, žltačka, vegetariánstvo – áno/nie. O týchto témach ale aj iných si naši žiaci pripravili projekty, ktoré prezentovali pred svojimi spolužiakmi, kde potom nasledovala búrlivá diskusia.

Comments are closed.