Aktivita č.9 Život v lese

Žiaci piateho ročníka pod vedením pani učiteľky Laudovej si pripravili na hodinách biológie projekty zamerané na správanie sa v lese a starostlivosť o lesné živočíchy.

Comments are closed.