Aktivita č.8 Mikulášske tvorivé dielne – príroda pre škôlkarov

Dňa 14.12.2016 o 1500 navštívili deti z Materskej školy Třebíčska spolu so svojimi  p. učiteľkami Základnú školu Laborecká, aby obdivovali Mikulášske tvorivé dielne.

Bola to akcia, kedy sa mali možnosť detičky z MŠ zoznámiť s priestormi veľkej školy, vypočuť si pekné pesničky či  vidieť tanečný súbor žiakov školy.

Nechýbala ani prírodovedná tvorivá dielňa, tam si  členovia kolégia pripravili  rôzne aktivity ako triedenie odpadu, stopy zvierat, aktivita kde bývam? a rôzne iné.

Video na stránke školy.

Comments are closed.