Aktivita č.4 Zdravý životný štýl

Fenomén dnešnej doby – zdravý životný štýl. Je na nás, aby sme naše deti naučili, ako sa starať o svoje zdravie a nepoškodzovať telo. Jednou z reťaze aktivít na danú tému boli aj praktické zručnosti o tom, ako si chrániť svoje zmyslové orgány pred poškodením. Žiakom boli premietnuté obrazy zmyslových orgánov, dôsledky ich poškodenia, i spôsoby pomoci ľuďom, ktorí majú zmysly poškodené. Žiaci si tak hravou formou vštepili elementárne poznatky z abecedy zdravia.

Comments are closed.