Aktivita č.3 Hrnček medu

Jesenné dni patria vedomostnej súťaži Hrnček medu. Aj tento rok sa naše šiestačky svedomito pripravovali . Samotnej súťaži predchádzala beseda o živote včiel a práci včelárov počas roka. Tu sa dozvedeli zaujímavé veci o biológii včely, živote a deľbe práce vo včelej rodine, dorozumievaní sa včiel, o mnohorakom úžitku týchto malých, krehkých tvorov. Naši včelári, odborníci (Ján Kočan a Ing. Jozef Mati) odpovedali na všetky otázky našich usilovných včeličiek.

« z 2 »

Comments are closed.