Planéta Zem – POMOC

Žiačky 6.A triedy sa zamerali najmä na etické aspekty ochrany prírody. Hlavným cieľom bolo viesť žiakov k osobnej zodpovednosti za ochranu prírody a ŽP. Najprv si žiačky pozreli film Home, potom spolu s p. učiteľkou Laudovou vytvorili stromový diagram kde KMEŇ –  znázorňuje problém, KORENE – označujú príčiny problému, KONÁRE a LISTY –  dôsledky problému, OVOCIE – možné riešenia problému, ŠKODCOVIA – predstavujú prekážky pri ich riešení.

Comments are closed.