Rovesnícke vzdelávanie ku Dňu Zeme

Pri príležitosti dňa Zeme si žiačky kolégia Zelenej školy pripravili aktivity pre I. stupeň. Žiaci triedili odpad, priraďovali jednotlivé zvieratká do lesných vrstiev a hľadali stopy zvierat.

Comments are closed.