Týždeň zdravej výživy

V rámci týždňa zdravej výživy máme na našej škole súťaž o najkrajšie a „najlepšie“ jablko. Tento rok si  naši žiaci zasúťažili v triedach, kde okrem prinesených jabĺk, z ktorých si vytvorili výstavku v podobe „umeleckých výtvorov“, rozprávali spolu so svojimi učiteľmi o význame jabĺk pre zdravie ľudí i o tom, ako ich môžeme použiť v domácnostiach. Ukážkou toho boli aj doma upečené koláče , ktoré priniesli so sebou na ochutnávku žiaci 3.A triedy a rozdelili sa s nimi s ostatnými.

Comments are closed.