Jesenná výzdoba z prírodného materiálu

Žiaci ZŠ Laborecká sa rozhodli, že vytvoria vo vestibule svojej školy výstavu, ktorá bude pozostávať z jesenných plodov. A tak jednotlivé triedne kolektívy na výtvarnej výchove pod vedením Mgr. V. Belančinovej či na triednických hodinách vytvorili z plodov jesene ozajstné majstrovské dielo. Aby táto výstava priniesla radosť aj verejnosti, pozvali žiaci našej školy deti z MŠ na Třebíčskej ulici a  MŠ Dargovských hrdinov. Tie prišli aj so svojimi p. učiteľkami. Úsmevy na tváričkách detí boli dôkazom toho, že sa im výstava páčila.

Comments are closed.