Vyhodnotenie – zeleň a ochrana prírody

Pracovné listy na vyhotovenie auditu na tému „Zeleň a ochrana prírody“ vypracovali všetky triedy II. stupňa  . Pri práci im pomáhali aj pani triedne učiteľky . Po ukončení prieskumu sme spoločne porovnávali zistené informácie. Konkrétne údaje získavali od pani ekonómky a pána školníka.


Naše silné stránky

 • zber papiera
 • zber batérií, použitých elektronických zariadení
 • areál školy s množstvom drevín s využitím na poznávanie
 • enviromentálne aktivity na Deň Zeme
 • čistenie areálu školy
 • množstvo izbových rastlín v priestoroch školy
 • pestovanie drevín

 

Naše slabé stránky

 • pravidelná starostlivosť o exteriérovú a interiérovú zeleň
 • starostlivosť o chránené územie napr. okolie Laborca
 • nemáme učebňu v prírode
 • žiadne pestovanie bylín
 • nemáme ekoplochu
 • skleník v zlom stave

Comments are closed.