Plán činností 2017/2018

Plán činnosti žiackeho parlamentu na školský rok 2017/2018

 

Október:

 • Úvodné zasadnutie, predstavenie členov ŽP
 • Schválenie štatútu ŽP
 • Voľba predsedu, podpredsedu a zapisovateľa ŽP
 • Schválenie plánu činnosti
 • Prijatie a sľub nových členov
 • Vyhodnotenie dobročinnej zbierky Biela pastelka
 • Rozhlasové vysielanie – Úcta k starším ( 1. október )
 • Školský časopis – výstavka časopisov Laborecké noviny
 • Jesenná výzdoba vestibulu školy
 • Medzinárodný deň školských knižníc

November:

 • Európsky týždeň boja proti drogám – rozhlasové vysielanie, beseda
 • Loptou proti drogám – turnaj žiakov školy
 • Aby sme sa v triede cítili lepšie – beseda
 • Hodina deťom
 • Školský časopis

December:

 • Mikulášska nádielka ( roznášanie darčekov Mikulášom po triedach )
 • Kto bol Mikuláš? – rozhlasové vysielanie
 • Na Luciu ( staré tradície – vymetanie kútov )
 • Vianočné sviatky – vedieť nielen prijímať, ale aj dávať – rozhlasové vysielanie
 • Súťaž o vianočnú výzdobu tried

Január:

 • Medzinárodný deň komplimentov a slušného správania ( 24.1. )
 • Svetový deň bez internetu ( 2.1. )
 • Ako sa učiť? – rozhlasové vysielanie

Február:

 • Valentín – rozhlasové vysielanie
 • Valentínska party
 • Medzinárodný deň materinského jazyka ( 27. 2. )
 • Svetový deň boja proti rakovine ( 4. 2. ) – rozhlasové vysielanie
 • Školský časopis

Marec:

 • Výstava kníh – Naj kniha
 • Burza kníh
 • Deň učiteľov – rozhlasové vysielanie s úprimným blahoželaním a piesňou
 • Jarné zvyky a tradície – maľovanie kraslíc

Apríl:

 • Deň bláznov ( 1. 4. ) – Obleč si niečo bláznivé
 • Medzinárodný deň bez násilia ( 4. 4. )
 • Deň narcisov
 • Deň Zeme ( oblečme sa do zeleného )

Máj:

 • Deň matiek – akadémia
 • Svetový týždeň rodiny. Napíš najkrajšie vyznanie svojim rodičom a súrodencom
 • Školský časopis

 

Jún:

 • MDD – Olympiáda
 • Svetový deň životného prostredia ( 5. 6. )
 • Záverečné vyhodnotenie práce ŽP v školskom roku 2017/2018

 

Plán bol prerokovaný a schválený  členmi ŽP na svojom prvom zasadnutí 11. 10. 2017. Plán je orientačný a možno ho doplniť či pozmeniť podľa návrhu jednotlivých triednych kolektívov.

Comments are closed.