Členovia

Zloženie:

 

5. A Diana Andrejčáková, Adam Voloch
6. A Dominik Martančík, Kristína Rebejová
7. A Sandra Šafranová, Vanda Marinčáková
8. A Sofia Anna Karšková, Nina Gombárová
9. A Aneta Gabriková, Laura Kopilová, Miriama Židziková
Predseda: Laura Kopilová
Podpredseda: Miriama Židziková
Zapisovateľ: Aneta Gabriková
Koordinátor: Mgr. Darina Cmarová

 

Comments are closed.