Členovia

Zloženie:

5. A Marek Macko, Erika Ficíková
6. A Vanda Marinčáková, Sandra Šafránová
7. A Nina Gombárová, Sofia Karšková
8. A Adriána Slobodníková, Miriama Židziková
9. A Simona Bujačková, Hana Kuľhová, Nina Peláková, Viktória Gombárová
Predseda: Simona Bujačková
Podpredseda: Hana Kuľhová, Nina Peláková
Zapisovateľ: Miriama Židziková

 

Comments are closed.