O projekte

V ZŠ Laborecká 66 Humenné vznikla vďaka Nadácii pre deti Slovenska školská televízia Laborecká TV (LabTV), ktorej úlohou je mapovať dianie v škole. Realizáciu projektu majú na starosti žiaci školy, ktorí o prácu prejavili záujem a pre ktorých škola vytvorila záujmový útvar v rámci školského centra voľného času.

V rámci tohto projektu si žiaci skúšajú prácu televíznych moderátorov, redaktorov a kameramanov, učia sa pracovať s kamerou a vystupovať pred ňou, strihať jednotlivé zábery, tvoriť rozhovory a načítavať komentáre. Školská televízia je vhodným priestorom pre rozvoj komunikačných schopností našich žiakov v praxi, ponúka možnosť osvojiť si základy rétoriky a správne používanie spisovnej slovenčiny. Žiaci spracúvavajú reportáže z činnosti školy, ale i širokého okolia a tieto sprostredkúvajú verejnosti formou samostatnej sekcie na webovej stránke školy a tiež na facebookovej stránke.

Projekt prispeje k rozvoju osobnosti zapojených žiakov, ich komunikačných a IT zručností, sociálnych a osobných kompetencií.

Comments are closed.