Preventívna činnosť sociálneho pedagóga v mesiaci november

1.činnosť

V mesiaci november pre 6.ročník bola pripravená aktivita na tému FAJČENIE.

  • Bola pre ne pripravená ukážka z projektu, v ktorej bol poukázaný rozdiel v mentalite ľudí v rôznych krajinách. Thajska zdravotnícka nadácia natočila spot, v ktorom natočila fajčiarov, u ktorých si malé deti chceli zapáliť cigaretu. Thajskí fajčiari reagovali rozumne a cigaretu malým deťom nezapálili. Tento projekt bol urobený aj v Brne. No s opačným výsledkom. Fajčiari v Brne cigarety deťom zapálili.
  • Ďalšia ukážka bola zameraná na vplyv spoločnosti, v ktorej sa žiak ôsmeho ročníka dal ovplyvniť svojim starším spolužiakom. Našťastie tento žiak mal rozumných spolužiakov a tí ho z toho vytiahli.
  • Posledná ukážka bola zameraná na to, aké choroby môže fajčenie spôsobiť. (projekt stredoškoláka)

2.činnosť

S témou „ Fajčenie“ prostredníctvom tvorivých dielní sme sa venovali aj deťom na prvom stupni základnej školy. Ich úlohou bolo spoločne namaľovať pľúca fajčiara. Pri nej si deti uvedomili, že takéto pľúca budú veľmi zničené. Svoje pocity znázornili tmavými farbami.

3.činnosť

Pre žiakov 7. ročníka bola v tomto mesiaci pripravená beseda na tému
„ Môže fungovať kamarátstvo medzi chlapcom a dievčaťom?
Táto téma pre deti bola veľmi atraktívna . Do diskusie sa zapojili všetci siedmaci.

 

4.činnosť

„Biť a neublížiť“  bola aktivita určená pre chlapcov, pri ktorej sa učili bojovému umeniu CAPOEIRA. Túto aktivitu im priblížili naši deviataci Dávid Kraus a Miro Maličký.

5.činnosť

„Strach“ beseda určená pre rómske deti

Ďalšie dve činnosti prostredníctvom tvorivých dielni na Vianočnú tému boli určené tiež  rómskym deťom.

« 2 z 2 »

Comments are closed.