Preventívna činnosť sociálneho pedagóga v mesiaci október

Preventívna činnosť sociálneho pedagóga v mesiaci október

Jeseň je naozaj krásna. A v jednom zo svojich mesiacov, ktorý sme nedávno začali, nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka.

Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi, hovorí jedna ľudová múdrosť.

Mesiac október sa aj v našej škole niesol hlavne pre mladších žiakov ako mesiac úcty k starším. Hneď na začiatku mesiaca, svoje voľné chvíle venovali výrobe darčeka pre svojich starých rodičov, ktoré im následne s veľkou láskou darovali.

Pre starších žiakov, konkrétne pre 8. a 9. ročníky v tomto mesiaci boli pripravené besedy s filmovými ukážkami a hravé aktivity na tému Protidrogová prevencia.

Comments are closed.