Zloženie rady školy

Meno a priezvisko zvolený/delegovaný za skupinu
1.      Mgr. Mária Ďugošová za pedagogických zamestnancov
2.      Mgr. Andrea Matuščáková za pedagogických zamestnancov
3.      Božena Labiková za nepedagogických zamestnancov
4.      Ing. Matej Filčák za rodičov
5.      Mgr. Slávka Kráľová za rodičov
6.      Bc. Viktória Čiževská za rodičov
7.      Mgr. Helena Luksajová za rodičov
8.     Ing. Ondrej Babjarčík za zriaďovateľa
9.  Ing. Radovan Chovanec za zriaďovateľa
10.  Mgr. Jozef Oľha za zriaďovateľa
11.  Ing. Juraj Vaňo za zriaďovateľa
Predsedníčka rady školy Mgr. Mária Ďugošová
Podpredseda rady školy Mgr. Andrea Matuščáková
Zapisovateľka Božena Labiková

Comments are closed.