Zloženie rady školy

Meno a priezvisko zvolený/delegovaný za skupinu
1.      Mgr. Mária Ďugošová za pedagogických zamestnancov
2.      Mgr. Pavol Drančák za pedagogických zamestnancov
3.      Božena Labiková za nepedagogických zamestnancov
4.      Ing. Matej Filčák za rodičov
5.      JUDr. Andrea Kanoczová za rodičov
6.      Bc. Viktória Čiževská za rodičov
7.      Mgr. Helena Luksajová za rodičov
8.      Iveta Gajdošová za zriaďovateľa
9.      PhDr. Ivan Hopta, CSc. za zriaďovateľa
10.  PhDr. Michal Babin za zriaďovateľa
11.  Mgr. Nataša Mocáková za zriaďovateľa
Predsedníčka rady školy Mgr. Mária Ďugošová
Podpredseda rady školy Mgr. Pavol Drančák
Zapisovateľka Božena Labiková

 

Comments are closed