Zloženie rady školy

Meno a priezvisko zvolený/delegovaný za skupinu
Mgr. Mária Ďugošová za pedagogických zamestnancov
Mgr. Andrea Matuščáková za pedagogických zamestnancov
Božena Labiková za nepedagogických zamestnancov
Bc. Viktória Čiževská za rodičov
Štefánia Hatalová za rodičov
Mgr. Slávka Kráľová za rodičov
Mária Meždejová za rodičov
Ing. Ondrej Babjarčík za zriaďovateľa
Ing. Radovan Chovanec za zriaďovateľa
Mgr. Jozef Oľha za zriaďovateľa
Ing. Juraj Vaňo za zriaďovateľa
Predsedníčka rady školy Mgr. Mária Ďugošová
Podpredseda rady školy Mgr. Andrea Matuščáková
Zapisovateľka Božena Labiková

Comments are closed.