KONTAKT

Meno školy: Základná škola, Laborecká 66, Humenné
Email školy:  skola@zslaborecka.sk
Telefón: +421 57 7767792
Adresa školy: Laborecká 66, 066 01 Humenné
IČO: 37874101
DIČ: 2021635077
Bankové spojenie:
výdavkový účet SK17 1100 0000 0026 2455 1993
príjmový účet SK85 1100 0000 0026 2955 1992
sociálny fond SK76 1100 0000 0026 5355 0148
školská jedáleň SK10 1100 0000 0026 2555 1995

Dôležité telefónne čísla:

  • riaditeľ: 057 / 776 7792
  • ekonómka :057 / 776 7793
  • zástupkyňa: 057 / 788 8010
  • personalistka: 057 / 788 8700
  • vedúca ŠJ: 057 / 776 7796

Comments are closed.