Workshop žiackych parlamentov v ZŠ Laborecká

Dňa 16. marca sa v priestoroch ZŠ Laborecká uskutočnil workshop žiackych parlamentov základných škôl mesta Humenné pod názvom Žiacky parlament – škola demokracie,ktorý je v rámci projektu My sme Laborecká podporený Nadáciou pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom. Pozvanie prijali zástupcovia ŽP spolu s koordinátormi piatich základných škôl, a to: ZŠ Dargovských hrdinov, ZŠ Pugačevova, ZŠ Hrnčiarska, ZŠ SNP a ZŠ Kudlovská. Vzácnym hosťom na workshope bola Mgr. Ľubica Burešová, vedúca odboru školstva MsÚ v Humennom  a PaedDr. Alexander Fecura, riaditeľ ZŠ Laborecká.

Cieľom workshopu bolo poskytnúť priestor na výmenu skúseností medzi žiackymi parlamentmi základných škôl mesta Humenné a vytvoriť vzájomnú dlhodobú a hlavne pravidelnú systematickú spoluprácu.

Členovia žiackych parlamentov pracovali v dvoch skupinách, kde sa venovali dvom témam: Žiacky parlament – škola demokracie a Život mladých v meste Humenné. K daným témam sa účastníci workshopuvyjadrili v diskusii a závery svojej práce prezentovali formou prezentácií.

Workshop Žiacky parlament – škola demokracie mal medzi členmi žiackych parlamentov kladný ohlas a veríme, že prinesie aj očakávané ovocie.

Mgr. D. Cmarová, ZŠ Laborecká

Comments are closed.