Centrum voľného času

PDF verzia na stiahnutie – Plagát CVČ 2018

Názov Vedúci záujmového útvaru Pre Deň Čas Miesto
Basketbal Peter Adamec 5. – 9.
ročník
utorok, štvrtok, piatok 15,30-16,30 telocvičňa
Futbal Mgr. Vladimír Voroňák 1. – 9. ročník štvrtok 13,30-15,30 telocvičňa
Kickbox Rastislav Babinčák 1. – 9. ročník podľa rozpisu 18,30-19,30 telocvičňa
Mladý chemik Mgr. Mária Pajtašová 7. – 9. ročník streda 13,00-15,00 učebňa CHE
Funny English Mgr. Iveta Szilvásiová 1. – 4. ročník streda 13,30-15,30 4.A
Práca s legom Mgr. Andrea Labunová 1. – 2. ročník pondelok 13,30-15,30 1.A
Hravá informatika Mgr. Darina Poláková 1. – 4. ročník streda 13,00-15,00 IKT
Spevácky zbor Mgr. Mária Ďugošová 1. – 9. ročník utorok 13,00-15,00 2.A
Strelecký krúžok Mgr. Michal Semanco 3. – 9. ročník streda 13,30-14,30 telocvičňa
Šach PaedDr. Alexander Jablonský 1. – 9. ročník pondelok 13,00-15,00 v. zborovňa
Volejbal Mgr. Ľubor Selecký 5. – 9. ročník podľa rozpisu podľa rozpisu telocvičňa
Zábavná matematika a informatika Mgr. Andrea Matuščáková 2. – 4. ročník pondelok 13,30-15,30 IKT

 

Comments are closed.