Centrum voľného času

NÁZOV ZÚ VEDÚCI MIESTNOSŤ DEŇ ČAS
Futbal 1 (1. – 4. r) Mgr. Vladimír Voroňák telocvičňa piatok 13:30 – 15:30
Futbal 2 (5. – 9. r) Mgr. Voroňák Vladimír telocvičňa štvrtok 13:30 – 15:30
Strelecký krúžok Mgr. Michal Semanco m.telocvičňa streda 6:40 – 7:40; 13:30 – 14:30
Spevácky zbor Mgr. Mária Ďugošová 1.A pondelok 13:00 – 15:00
Veselá informatika Mgr. Darina Poláková učebňa IKT štvrtok 13:00 – 15:00
Zábavná informatika Mgr. Andrea Matuščáková učebňa IKT pondelok 13:00 – 15:00
Práca s legom Mgr. Agnesa Labunová 2.B pondelok 13:00 – 15:00
Mladí alchymisti Mgr. Mária Pajtašová učebňa CHE utorok 13:30 – 15:30
Šach PaedDr. Alexander Jablonský zborovňa pondelok 13:00 – 15:00
Tanečný klub L – RIVER Mgr. Andrea Hirková m.telocvičňa utorok 16:00 – 17:00
Basketbal Peter Adamec telocvičňa utorok, štvrtok, piatok 15:00 – 17:00
Kickbox Rastislav Babinčák telocvičňa pondelok, streda, piatok párny týždeň 18.00 – 19:30
utorok, štvrtok nepárny týždeň
Volejbal Mgr. Ľubor Selecký ml. telocvičňa pondelok, streda 15:00 – 17:00
štvrtok, piatok 17:00 – 19:00

Comments are closed.