Kolégium

Kolégium Zelenej školy šk. r. 2018/2019

Zapojením sa do tejto skupiny máš možnosť zmeniť svoju školu.

 Pedagogickí zamestnanci:

 • Mgr. Dominika Laudová – koordinátor
 • PaedDr.Ľubomír Kunáš- učiteľ

  Nepedagogickí zamestnanci:

 • pán školník

 Žiaci:

 • Anička Buhajová
 • Sandra Šafránová
 • Sofia Nina Kráľová
 • Vanda Marinčáková
 • Aneta Kolesarová
 • Tamara Volochová
 • Ema Banduričová


Kolégium Zelenej školy šk. r. 2016/2017

Zapojením sa do tejto skupiny máš možnosť zmeniť svoju školu.

Pedagogickí zamestnanci:

 • PaedDr. Alexander Fecura – riaditeľ školy
 • PaedDr.Ľubomír Kunáš – koordinátor
 • Mgr. Dominika Laudová – koordinátor
 • Mgr. Mária Ďugošová – učiteľka

 

Nepedagogickí zamestnanci:

Božena Labiková – vedúca ŠJ

 

Žiaci:

 • Balintová Nikola
 • Balogová Timea
 • Viktória Gombarová
 • Simona Bujačková
 • Adriana Slobodnáková
 • Miriama Židziková
 • Ema Banduričová
 • Aneta Kolesárová
 • Tamara Volochová
 • Sandra Šafránová
 • Sofia Nina Kráľová

Kolégium Zelenej školy, šk. r. 2015/2016

Zapojením sa do tejto skupiny máš možnosť zmeniť svoju školu.

Pedagogickí zamestnanci:

 • PaedDr. Alexander Fecura – riaditeľ školy
 • Mgr. Viera Belančinová – zástupkyňa riaditeľa
 • PaedDr.Ľubomír Kunáš – koordinátor
 • Mgr. Dominika Laudová – koordinátor
 • Mgr. Mária Ďugošová – učiteľka

 Nepedagogickí zamestnanci:

 • Darina Kostilniková – ekonómka
 • Božena Labiková – vedúca ŠJ
 • Vladimír Piško – školník
 • Mária Kochanová – upratovačka

 Žiaci:

 • Barbora Slobodníková
 • Balintová Nikola
 • Timea Marinčáková
 • Balogová Timea
 • Adam Havlíček
 • Viktória Gombarová
 • Samuel Rada
 • Simona Bujačková
 • Lukáš Timák
 • Šimon Motiľ
 • Dominika Ficíková
 • Adriana Slobodnáková
 • Miriama Židziková
 • Ema Banduričová
 • Aneta Kolesárová
 • Tamara Volochová

Comments are closed.