Druhé zasadnutie ŽP, 7. 10. 2015

Na druhom stretnutí členky ŽP prehodnotili úlohy, ktoré boli realizované a pristúpili k úlohám, ktoré ich čakajú v najbližšej dobe. Ide o tieto úlohy:

  • Halloween – 28. 10. 2015
  • Nadviazanie spolupráce s Klubom dôchodcov na Laboreckej ulici
  • Registrácia zbierky Hodina deťom
  • Celomesačná aktivita: Návrh letáku k projektovej úlohe zbierky pre útulok zvierat
  • Vyhlásenie zberu vrchnáčikov pre útulok zvierat – celoročná úloha

Členky ŽP sa dohodli na stretnutiach aj mimo plánovaných zasadnutí.

zp2( H. Kuľhová a S. Bujačková predkladajú svoj návrh )

zp3( Na fotografii: A. Slobodníková, L. Kopilová, V. Marinčáková a T. Volochová )

 

Comments are closed.