Prvé zasadnutie ŽP dňa 7. 9. 2015

Prvé zasadnutie ŽP sa uskutočnilo 7. 9. 2015. Prebiehalo podľa stanoveného programu. Predstavili sa jeho noví členovia, ktorí svojím sľubom sa zaviazali pracovať zodpovedne, spolupracovať s vedením školy, zastupovať svojich spolužiakov a svojím prístupom k plneniu povinností šíriť dobré meno školy.

Na prvom zasadnutí bol schválený Štatút ŽP a bol zvolený nový výbor. Predsedníčkou sa stala Timea Marinčáková, podpredsedníčkou Barborka Slobodníková a zapisovateľkou SaškaKoscelníková.

Prehodnotili sa niektoré úlohy, ktoré budú v pláne činnosti ŽP, ten sa však ponechal otvorený do dvojdenného školenia parlamentu na Zemplínskej šírave, kde bude po prerokovaní schválený.

zp

Comments are closed.