ZŠ Laborecká opäť privítala svojich žiakov

Nádherný čas prázdnin a dovoleniek sa ukončil. Škola otvorila svoje brány pre všetkých žiakov, ktorí sa vrátili naspäť do svojich lavíc. Odpočinutí, možno nedočkaví sa zoradili pod vedením svojich triednych učiteľov na školskom dvore. Svoju novú a prvú pani učiteľku hľadali zvedavé oči najmladších žiakov, našich prváčikov.

Ku žiakom sa prihovoril riaditeľ školy, PaedDr. Alexander Fecura. Vo svojom príhovore poprial všetkým žiakom úspešné zvládnutie nového školského roka, zvlášť svoj príhovor adresoval deviatakom, ktorých čaká prvá dôležitá životná skúška – testovanie 9 a poprial im, aby úspešne zvládli správny výber školy. Taktiež sa prihovoril najmladším žiakom, prváčikom, so želaním, aby sa im na našej škole pôsobilo dobre a hravo zvládli prvý školský rok.

Riaditeľ školy poďakoval dlhoročnej zástupkyni školy, Mgr. Márii Pajtašovej, za jej obetavú prácu v spomínanej funkcii a novej pani zástupkyni, Mgr. Viere Belančinovej, poprial veľa úspechov.
Otvorenia nového školského roka sa zúčastnil aj prednosta mesta Humenné, Mgr. Ondrej Bartko. Všetkým pedagogickým pracovníkom poprial veľa pozitívnej energie v náročnej a namáhavej práci, žiakom mnoho úspešných krokov pri plnení si každodenných povinností, zodpovednosti, ktorá je potrebná pri získaní nových vedomostí.

Slávnostnú atmosféru otvorenia nového školského roka spríjemňoval maskot školy – vĺčko a všetkých prítomných potešil spev našich dievčat, Vandy Marinčákovej, ktorá získala ocenenie Zlatý slávik a Tamary Volochovej.
Po slávnostnom otvorení sa všetci žiaci pobrali so svojimi triednymi učiteľmi do tried.

« 1 z 2 »

Comments are closed.