Vesmír očami detí

Dňa 16. Marca 2015 sa uskutočnilo okresné kolo vo výtvarnej súťaži „Vesmír očami detí“. Žiak Martin Macko z triedy 5.A získal v III.kategórii ocenenie s postupom do celoslovenského kola.

Srdečne blahoželáme!

Mgr. Viera Belančinová

Comments are closed.