Čestné uznanie i postup do celoslovenského kola Európa v škole

Tak ako každý rok, tak aj v tomto  šk. roku  2014 /2015 sa naši žiaci zapojili svojimi prácami do 62.ročníka projektu súťaže Európa v škole.
Výsledky v jednotlivých kategóriách pre našu ZŠ sú nasledovné:

Kategória 1 : ZŠ ( 6-9 roční)
Cena s postupom do celoslovenského kola:
– Alexander ČIŽEVSKÝ, 8 rokov, „Múdry slimák“, ZŠ Laborecká Humenné, ped. Mgr. Darina Poláková

Kategória 2 : ZŠ ( 10-12 roční):
Čestné uznanie:
Vivien TANCEROVÁ, 12 rokov, ZŠ Laborecká Humenné, ped. Mgr. Viera Belančinová

Kategória 3 : ZŠ / 13 –15 roční/:
Čestné uznanie:
Juliana RADOVÁ, 14 rokov,  ZŠ Laborecká, ped. Mgr. Viera Belančínová

Kategória 3 : ZŠ Multimediálna práca kolektívna / 13 –15 roční/:
Cena s postupom do celoslovenského kola:
Samuel RADA, Alexej GAJDOŠ, ZŠ Laborecká,  PaedDr. Marianna Coganová

Všetkým zapojeným žiakom srdečne blahoželáme a oceneným ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

Tešíme sa na ďalší školský rok.

PaedDr. M. Coganová

Comments are closed.