Vesmír očami detí

Dňa 4. 3. 015 sa uskutočnilo školské kolo v súťaži „Vesmír očami detí“ pod vedením p.uč Belančinovej. Celkom sa do súťaže zapojilo 40 žiakov z roč. 3.A, 4.A, 5.A, 6.A, 7.A, 8.A a 9.A.

Do okresného kola postupili práce týchto žiakov:

  • 3.A Anna Stephany Buhajová
  • 4.A Radka Mihaliková, Ema Banduričová, Lenka Šimonová, Oliver Timák, Sofia Anna Karčková, Tamara Volochová
  • 5.A Dominika Ficiková, Aneta Gabriková, Laura Kopilová, Martin Macko, Miriama Židziková, Maroš Soták
  • 6.A Vivien Tancerová, Simona Bujačková, Júlia Kanocová, Nina Peláková
  • 7.A Dominika Kračanská, Tamara Petríková
  • 8.A Timea Marinčáková
  • 9.A Katarína Bobaková

Všetkým srdečne blahoželáme!

Comments are closed.