Monitoring na našej škole

V stredu 9. júna absolvovali naši deviataci Monitoring NÚCEM 2021: Dištančné vzdelávanie z pohľadu deviatakov. Po zrušení Testovania 9 bola naša škola vybraná do reprezentatívnej vzorky, ktorá absolvovala monitoring ako jeho náhradu. Národný úrad certifikovaných meraní chce monitoringom vybraných škôl získať spätnú väzbu od žiakov, na základe ktorej vyhodnotí dopad dištančného vzdelávania na úroveň vedomostí deviatakov na Slovensku. Deviataci našej školy sa k splneniu úlohy postavili zodpovedne. Po tom, čo na hodine informatiky vyplnili dotazník ako súčasť monitoringu, dnes ich čakal test z matematiky a slovenského jazyka. Prebiehal online formou prostredníctvom počítačov a zúčastnili sa ho všetci deviataci.

Comments are closed.