Oznam o prerušení vyučovania

V zmysle rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 5. januára 2021 sa prerušuje vyučovanie na oboch stupňoch základnej školy od 11. januára 2021. Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou, všetci učitelia budú pracovať z domu na tzv. home office.

Predpokladaný nástup žiakov prvého stupňa do školy je 18.1.2021, bude to však záležať od aktuálnej epidemickej situácie.

Predpokladaný nástup žiakov druhého stupňa do školy je 25.1.2021, takisto je to ale podmienené aktuálnou epidemickou situáciou.

Ďalšie informácie o nástupe o dištančnom vzdelávaní, nástupe do školy a podmienkach nástupu škola oznámi hneď, ako budú k dispozícii.

Rodičia detí do 11 rokov si môžu počas prerušenia vyučovania čerpať pandemickú OČR, žiadosť je možné podať aj elektronicky.

https://www.socpoist.sk/ako-poziadat-o-jednotlive-davky-bez-navstevy-pobocky-pocas-koronakrizy/68337s

Informácie spojené s priebehom vyučovania budú sprístupnené prostredníctvom Edupage, resp. ich oznámia žiakom triedni učitelia a jednotliví vyučujúci.

Comments are closed.