VITAJ, VITAJ, MIKULÁŠ!

 Aj v tomto školskom roku zavítal na našu školu Mikuláš. Chvíle strávené v jeho prítomnosti boli o to vzácnejšie, že si na nás našiel čas aj napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii. Aj z tohto dôvodu potešil len našich najmenších žiakov prvého stupňa. V každej triede mu žiaci niečo pekné zaspievali a zarecitovali.     

      Tohtoročný mikulášsky sviatok bol výnimočný zvlášť pre žiakov prvého ročníka, ktorí boli oficiálne pasovaní za žiakov našej školy. V prítomnosti pána riaditeľa PaedDr. Alexandra Fecuru a triednej učiteľky Mgr. Agnesy Labunovej zložili sľub prváka a získali Osvedčenie o imatrikulácii. Pri tejto príležitosti si pripravili aj pekný program, ktorým nás všetkých prekvapili. Na záver ich všetkých čakalo prekvapenie v podobe vianočného pečiva a perníkov.

Mgr. Tatiana Kunášová

Comments are closed.