Hráme šach

Keď ma pred dvoma rokmi oslovil riaditeľ Základnej školy Laborecká 66 Humenné, či by som v rámci vyučovania neučil hrať deti šach, tak po ujasnení cieľov som prikývol. Začali sme od druhého ročníka. Záujem medzi deťmi bol obrovský a ten aj ostal doposiaľ. Tak sme pristúpili k šachovému vzdelávania a toho roku tiež v druhom ročníku. Tretiaci už začínajú „hrať“ šach napriek tomu, že takmer pol roka sme sa nestretli vzhľadom na pandémiu. Hneď bolo však vidieť, že niektorí aj počas tých dlhých prázdnin zahrali doma so súrodencami či rodičmi.

Prečo je dobré, že sa deti učia hrať šach? Šach je jedna z najstarších ľudských hier. Bola hrou kráľov, šľachty, vzdelancov a v tomto období je rozšírená medzi počítačovými expertmi, ekonómami, programátormi atď. Tí tiež už vymysleli také programy pre počítače, ktoré človek už priam nedokáže poraziť.

Čo dáva táto hra deťom? V prvom rade napomáha rozvoju myslenia, najmä strategického, kde sa dieťa naučí, že nestačí mať len vlastný plán, ale sa musí naučiť odhadnúť aj program súpera, musí premyslieť rôzne postupy, varianty, veď ani život nie je priamočiary.

Veľmi dôležité je, že sa deti učia presnosti, dodržiavaniu pravidiel, časových limitov atď. Šachová hra vedie deti k húževnatosti, naučí ich spoliehať sa na seba, tu nemá kto a nemôže im pomôcť, naučí ich priznať si chyby, čo mnohokrát nedokážu ani dospelí. Pri šachu sa rozvíja dlhodobá i operatívna pamäť, čím sa vytvára priestor na zdravý úsudok. Ako každý šport naučí deti radovať sa z výhry a prijímať prehru.

Čo na záver. Vieme, že ťažko sa z týchto detí stanú majstri sveta, to si aj rodičia pri rozhovoroch s nimi uvedomujú, ale môžu sa rýchlejšie uplatniť v živote a ak budú dobrí, uplatnia sa v šachovom klube v Reinteri, kde si budú môcť rozvíjať svoje šachové majstrovstvo. Jedno je však isté, že táto inteligentná hra je pre deti oveľa prospešnejšia, ako rôzne počítačové hry, kde sa len strieľa, naháňa a márni čas.

Mgr. Alexander Jablonský

Comments are closed.