Zmena organizácie vyučovania

Vážení rodičia,

od pondelka 26.10. sa mení organizácia vyučovania na škole. Ročníky 1. – 4. pokračujú vo vyučovaní bezo zmien. Bude pre nich naďalej zabezpečené stravovanie, bude v prevádzke školský klub detí.
Ročníky 5. – 9. nebudú chodiť do školy, ale vyučovanie bude prebiehať dištančne. Deti boli v piatok informované o tom, akým spôsobom a cez ktoré programy bude vyučovanie prebiehať (Microsoft Teams, Edupage, Bezkriedy.sk). Prístupové údaje boli všetkým žiakom zaslané už počas jarného prerušenia vyučovania, v prípade akéhokoľvek problému kontaktujte triedneho učiteľa. Tiež mu oznámteprípadný s počítačom alebo internetom. Zabezpečíme iný spôsob vyučovania. 
Školský klub pre 5. ročník nebude. Žiakom druhého stupňa počas dištančného vzdelávania nebude tiež zabezpečené školské stravovanie, odhlasovať sa nemusíte.
V pondelok budú žiaci informovaní o prípadných úpravách rozvrhu hodín. Odporúčame Vám nainštalovať si mobilnú aplikáciu Edupage. Ďalšie informácie Vám budeme zasielať priebežne. 
V našom záujme je čo najkvalitnejšie a najjednoduchšie zabezpečiť pre žiakov dištančné vzdelávanie, pričom v čo najmenšej miere chceme zaťažovať Vás, rodičov. Spolupráca s Vami je však v tejto náročnej výnimočnej situácii nenahraditeľná a dôležitá. Preto Vás prosíme o ústretovosť a trpezlivosť, za čo Vám vopred ďakujeme. 
S Vašimi otázkami, resp. dopytmi sa neváhajte obrátiť na svojho triedneho učiteľa, učiteľov konkrétnych predmetov, resp. na riaditeľa školy.

Túto informáciu sme zaslali každému z rodičov aj cez Edupage. V prípade, že ste ju nedostali, nemáme Váš e-mail, resp. máme e-mail nesprávny. Kontaktujte nás prosím na riaditel@zslaborecka.sk, prístup k Edupage Vám okamžite zriadime.

OdpovedaťPreposlať

Comments are closed.