Multidisciplinárne školenie na ochranu detí pred násilím

V súvislosti s realizáciou Národného projektu „ Podpora ochrany detí pred násilím“ sa 22. a 23. septembra pedagogický asistent Matúš Flimel zúčastnil multidisciplinárneho vzdelávania na tému „Práca s problémovou rodinou“ a „Komunikácia s detskou obeťou“. Prednáška sa uskutočnila v priestoroch ZŠ Kudlovská a lektorom prednášky bol námestník riaditeľa pre psychoterapeutickú starostlivosť PhDr. Vladimír Stanislav, PhD. MPH. Okrem spomínaných tém sa pán doktor vyjadril aj k zvládaniu agresivity u detí a adolescentov či práci s rodinou závislého klienta. Prednáška prepájala na prípadových štúdiách teóriu s praxou a bola venovaná nielen zamestnancom v školstve, ale aj odborným zamestnancom sociálnoprávnej ochrany detí a rodiny.

Mgr. Matúš Flimel

Comments are closed.