2% pre školu

Vážení rodičia, priatelia, známi, aj v tomto roku sa na Vás obraciame s prosbou o poskytnutie 2% z daní nášmu rodičovskému združeniu. Prispejte prosíme na skvalitnenie vybavenia našej školy. Vopred Vám ďakujeme.

Príjemca: Združenie rodičov a priateľov školy Laborecká ul. Humenné

Adresa: Laborecká 66, 066 01 Humenné

Právna forma: občianske združenie

IČO: 42384613

Vyhlásenie 2% 2019 ZŠ

Comments are closed.