Deň otvorených dverí

Aj v tomto školskom roku pokračuje naša spolupráca s materskými školami v blízkosti našej školy. Tentokrát sme u nás 26. februára privítali deti z MŠ Třebíčska 13 a Súkromnej MŠ Aura, aby sme im ukázali, čo všetko sa na našej škole môžu naučiť a čo ich čaká, keď sa z nich stanú žiaci prvého ročníka. 

Škôlkari mohli v štyroch ateliéroch zistiť, že sa žiaci našej školy venujú pestrej činnosti. V ateliéri sociálnej pedagogičky Andrei Hirkovej robila teta Bludisková s deťmi rôzne zábavné aktivity na vizuálny rozvoj a mozgové cvičenia.  

V ďalšom ateliéri s názvom Happy bees si deti spoločne so školákmi zatancovali a zaspievali po anglicky, keďže angličtina sa u nás kvalifikovane učí už od prvého ročníka. Deti sa pod vedením Veroniky Timuľákovej a Júlie Karbulovej zahrali aj s interaktívnymi robotickými hračkami  Bee-Bot (Včielka), ktoré oboznamujú žiakov so základmi programovania. Aj takýmto spôsobom okrem iného vštepujeme našim žiakom základy informatiky. Za aktívnu prácu s včielkami dostali deti ručne vyrobené medaily.

V spievaní deti pokračovali aj v ďalšom ateliéri, kde si spoločne s našimi žiakmi pod vedením Márie Ďugošovej zaspievali a zahrali na jednoduchých hudobných nástrojoch. V hudobnej oblasti dosahujú žiaci našej školy vynikajúce výsledky až na celoslovenskej úrovni. 

Posledný ateliér pracoval pod názvom V ríši robotov. Tu sa aktívne podieľali naši školáci, ktorí z lega vyrobili šikovné zaujímavé roboty a následne z nich pripravili výstavku. Učiteľky Darina Poláková a Agnesa Labunová deťom porozprávali, ako spoločne vyrábali roboty. Aj škôlkari ukázali, že s legom vedia pracovať. Dokázali to aj tým, že z neho vyrobili zaujímavé výrobky, za čo dostali aj sladkú odmenu.

V tomto ateliéri si deti so záujmom pozreli aj šachové súboje našich druhákov, ktorí sa predmet Šach učia v našej škole prvý rok. A veruže si šach zahrali aj niektorí škôlkari, ktorí už ovládali základy tejto kráľovskej hry.

V závere vydarenej návštevy odovzdal riaditeľ školy Alexander Fecura všetkým škôlkarom Osvedčenie o absolvovaní predškoláckeho kurzu ako pamiatku na príjemné a efektívne strávené dopoludnie na našej škole.

« 1 z 2 »

Comments are closed.