Valentínsky karneval

Tak ako každý rok aj v tomto roku sa telocvičňa školy premenila na miesto, kde sa stretli rôzne bytosti zo sveta fantázie.
Čas fašiangov prináša so sebou chvíle radosti, tanca a samozrejme prípravy na túto chvíľu.
Žiaci školy sa na tohtoročný karneval pripravili naozaj dôstojne. Na tanečnom parkete sa predstavili masky, ktoré boli originálne vyrobené doma spolu s rodičmi, niektorí žiaci si pomohli maskami, ktoré si zakúpili v obchode. Všetky však boli nádherné a zaujímavé.
Valentínsky karneval otvoril riaditeľ školy, PaedDr. A. Fecura a priebeh karnevalu riadila Mgr. A. Hirková. Pri výbere tých najlepších a najzaujímavejších masiek to porota mala veľmi ťažké. Tá pracovala v zložení: Mgr. V. Belančinová, Mgr. D. Laudová, Mgr. A. Labunová a Bc. V. Čiževská. Nakoniec z množstva masiek vybrala tie, ktoré boli najzaujímavejšie.
Karneval však nie je len o odmenách pre masky, ale je hlavne o dobrej zábave a tá bola počas karnevalu v plnom prúde. Žiaci sa zabávali, tancovali a počas prestávok si aj zasúťažili. A to je cieľom karnevalu. Radosť, zábava a tanec. A nám sa to aj v tomto školskom roku podarilo splniť.
D. Cmarová

« 1 z 6 »

Comments are closed.