Beseda s policajtom

Dňa 30.1. prijal naše pozvanie na besedu p. Pelák, ktorý pracuje ako príslušník Policajného zboru v Humennom. Našim cieľom bolo, aby žiakom priblížil, aké priestupky alebo trestné činy dnes ľudia páchajú a aké postihy čakajú tých, ktorí nebudú rešpektovať pravidlá.
Pán policajt deťom najprv vysvetlil, na čo slúži polícia, aké druhy polície máme, čo používajú policajti pri svojej práci a to všetko podložil obrazovým materiálom, ktorý si deti mohli podrobne prezrieť. Veľmi zaujímavé bolo pre deti i to, akým spôsobom berú podozrivým odtlačky prstov a všetci mali možnosť vidieť celý postup „ výroby“ odtlačkov.
Veľkým zážitkom bolo pre deti to, že si mohli prezrieť ukážky ozajstných zbraní, vyskúšať si nepriestrelnú vestu, policajnú čiapku i putá, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou práce plicajtov.
Každý žiak si mal možnosť postupne všetko vyskúšať a opýtať sa na to, čo by ich zaujímalo.
Bola to jedna z veľmi vydarených akcií, ktorá deti podľa ich reakcií veľmi zaujala. Postupne sa budeme snažiť, aby si naše deti aj takýmto záživným spôsobom osvojovali pravidlá slušného a bezpečného správania.

Darina Poláková

Comments are closed.