Ocenenie našich žiakov primátorom mesta

15. novembra sa uskutočnilo slávnostné stretnutie najúspešnejších reprezentantov – žiakov základných škôl a ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné, ktorí úspešne reprezentovali nielen svoju školu, ale aj mesto.

PhDr. Ing. Miloš Meričko, primátor mesta, v humenskom kaštieli prijal a ocenil úspechy žiakov aj ich učiteľov, pretože vďaka nim zviditeľnili nielen svoju školu, ale aj samotné mesto.

Primátor mesta vo svojom príhovore okrem iného povedal: „Úprimne sa teším z vašich úspechov a víťazstiev, milí žiaci a vážení učitelia, pretože vaša prítomnosť tu dnes je obrazom vašej usilovnosti, šikovnosti, múdrosti i lásky k vzdelaniu. Výsledky, ktoré ste dosiahli, zviditeľnili nielen vás, ale úspešne ste reprezentovali svoje školy, ale aj naše mesto Humenné v rôznych súťažiach a olympiádach na okresnej, krajskej ale tiež celoslovenskej úrovni“.

Na slávnostnej akcii boli prítomné za mestskú samosprávu aj viceprimátorka mesta RNDr. Mária Cehelská a vedúca odboru školstva, kultúry, mládeže a športu PhDr. Jana Vasilcová a tiež členovia komisie školstva MsZ.

Medzi ocenenými žiakmi boli aj dvaja žiaci našej školy – Vanda Marinčáková, žiačka 8.A a Ján Aľušík, žiak 9.A triedy.

Vande a Jánovi úprimne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

D. Cmarová

Comments are closed.