Príbeh hudby 2 – O nesmrteľnosti

        22. novembra sa žiaci 2. stupňa započúvali do tónov klasickej hudby a zoznámili sa bližšie s velikánmi vážnej hudby, ako sú W. A. Mozart, L. van Beethoven, J. S. Bach, P. I. Čajkovskij a s ďalšími „nesmrteľnými“ skladateľmi.

        Vďaka PaedDr. A. Fecurovi, riaditeľovi školy a predovšetkým pedagógovi hudobnej výchovy sme sa po druhýkrát stretli s pojmom „nesmrteľnosti“ hudobných skladateľov. Koncertom sprevádzal i jeho autorom bol dirigent Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu Mgr. Gabriel Rovňák ml., Ph.D. Tak ako minulý rok aj v tomto roku bol hosťom koncertu Bratislavský chlapčenský zbor.

         Vďaka koncertu naši žiaci dostali mnohé odpovede na otázky, ktoré sa týkali hudobného nápadu, práci s témou a motívmi, práci s hudobnou formou, mohli si vyskúšať určiť správne skladbu a autora, ale predovšetkým zistiť, že klasická hudba môže mať pozitívny vplyv na náš život. Treba si ju však správne vybrať a naučiť sa ju počúvať.

D. Cmarová

Comments are closed.